Archive for May, 2017

วิธีรักษาสิว จะหายแบบนี้เลยนะครับ

นอกจากครีมหรือตัวยาต่างๆที่มีสรรพคุณในการรักษาสิวที่สามารถสยบบรรดาลูก หลาน เหลน โหลนของสิวได้เป็นอย่างดดีแล้ว ใครจะไปเชื่อว่าการรักษาความสะอาดของเล็บมือก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสยบสิวให้หายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเล็บกับสิวอาจจะดูเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวพันธ์อะไรก็จริง แต่ใครจะไปรู้ว่าเล็บนี้เหละที่ถือเป็นตัวร้ายที่มักจะชักศึกเข้าหน้าโดยไม่รู้ตัวเพราะถ้าเพื่อนๆไม่ทำความสะอาดเล็บอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ดีพอจนทำให้เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกต่างๆมากมาย เมื่อเพื่อนๆนำเล็บมือมาทาครีมหรือสัมผัสหน้ามักจะทำให้เชื้อโรคต่างๆแพร่กระจายและส่งผลทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบ จนทำให้สิวตัวร้ายเช็คอินเข้ามาอยู่บนใบหน้าสวยๆของเพื่อนๆได้ง่ายๆ ดังนั้น การรักษาความสะอาดของเล็บมือจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนเป็นสิวอย่างเราๆไม่ควรละเลยโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งใกล้ตัวที่อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไร อาจเป็นตัวมารร้ายที่ทำลายผิวหน้าเพื่อนๆได้โดยไม่รู้ตัวก็ได้ วิธีรักษาสิว

free blog themes