Archive for October, 2015

มาอ่านเรื่องราวของการรักษาสิว

อยากจะให้เพื่่อน ๆ นึดไปถึงว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อวานผมได้ไปแดูหนังเรื่องหนึ่งครับ ที่เพื่อน ๆ คนหนึ่งไปติดที่ดาวอังคารทำให้ผมเองได้นึกถึงว่าคตเราไม่ควรยอมแพ้อะไรเลย ครีมรักษาสิว ที่ว่าก็เมื่อเรามานั่งคิด ก็ต้องให้เพื่อน ๆ มานั้งคิดว่าสิวที่เกิดขึ้นทีว่าเรารักษาสิวให้หายได้อย่างไร ก็ตามที่บอกหละครับ  ว่าเราเองก็ต้องการให้สิวหายได้ไม่นานนี้ ก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปว่าเราเองจะต้องทำอย่่างไรให้สิวหายได้ ก็ต้อง บอกแล้วไว้ครับ ว่าเราเองก็ เพื่นอพันธ์อึด ครีมรักษาสิว

free blog themes