เราว่ามันต้องมีทางนะครับ วิธีรักษาสิวอุดตัน

เราว่าจะต้องมีทางออกนะครับ มันมีทางออกเสมอ ๆ นะคัรบ วิธีรักษาสิวอุดตัน ที่ว่ามานี้ผมเองไม่อยากจะคิดว่าตัวเองไมต้องการอะไร หรือว่าเขาเองไม่ต้องการอะไร มันทำให้ผมเองมานั่งคิดว่าเราวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างวันนั้นเลย เราเอง จะต้องการแบบไหน มันไม่มทางเลย จะบอกว่า ควงามสุจมันเกิดมาเองได้ไหม มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเองได้ เท่านี้เลย วิธีรักษาสิวอุดตัน

Leave a Reply

free blog themes