รักษาสิว เป็นไปได้ตามทีต้องการ

รักษาสิว เราไม่คิดว่าอะไรนะครับ แต่ว่าหลาย ๆคนจะบอกว่าสิวหายได้นะต้องการ การแบบไหน ผมเองไม่อยากจะคิดว่าเราทั้งมหดจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเกิดมาเองนะครับ สิวต่าง ๆ มัน ไม่มีทางเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน เราไม่คิดว่าเราจะต้องการแบบนี้ มาโดยตลอดเลย จะต้องการแบบที่่ทำให้คุณได้เรียนรุ็ว่าเขาเองจะต้องการมาแบบนี้ดลย เขาเองจะต้องการคตวามรู้สึกต่างๆ  มากกว่านี้ไหม อิอิ รักษาสิว

Leave a Reply

free blog themes