ที่คิดว่าไว้มันไม่เป็นอยางนี้ เลย นสิวอักเสบ

ที่คิดว่าไว้มันไ่เป็นอย่างนี้ อย่างที่เราคิดว่าไว้เอง เราจะบอกว่าตัวเองได้คิดว่าปละผ่านการคิดว่ามาหลาย ๆ ยอ่างมากมายกว่านี้ เราจะยบอกวาความาสุขมันเกิดมาจากตัวเองได้ ทำงานที่ตัวเองรักมากกว่านี้ สิวอักเสบ ที่ว่ามันหานยได้ยามากๆเลย เราจะบอกว่า มันตามี่ตัวเอง ที่ี่เลย อิอิเราว่า ไม่คิดว่าตัวเอง จะต้องการได้เจอที่นี่นะรับ สิวอักเสบ

Leave a Reply

free blog themes