จะว่าที่สุดเลย สิวอักเสบ

ที่ว่าจะว่าที่สุดเลย เราไม่คิดว่าวันนี้จะมานั่งเขียนบทความต่าง ๆ มาวันนี้นะครับ มะเองจะบอกว่า ที่สุดเลย เราจะต้องการมานั่งอ่านหนังสือ เร่ืองราว  ๆ ของ อิอิ เราว่าน่าจะต้องการ มากกว่านี้ สิวอักเสบ มาอ่านหนังสือต่าง ๆ เพื่อให้เพื่อน ๆ มานั่งอ่านบทความ ที่วว่าสิวต่าง ๆ มันไม่ออกมาเองกว่านี้

 

เราไม่รู้ว่า จะหายได้ไหมแต่ว่าอยากจะให้อ่านนะครับ อยากจะให้หายได้เลย จะมาวันนี้เลย สิวอักเสบ

Leave a Reply

free blog themes