ครีมรักษาสิว ที่ผ่านมาราคายังไม่ลงเลย

ครีมรักษาสิว ที่ผานมาราคาไม่สามารถจขายได้เลย ผมพยาามคิดว่า วันนี้น่าจะผ่านไปได้อีกวันแต่ว่าวันนี้ไม่น่าเลยผมเงอคิดว่า จะขายได้ หลาย ๆ เร่ืองทำให้คิดแบบนั้น ผมอยากจะบอกน้อง ๆ ที่ผ่านเข้ามายังโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่ง่ายและทำได้ทุกอย่าง อย่างที่ว่าหละ ครีมรักษาสิว ที่ผมเองพยายามบอกว่าไม่ได้อย่างที่คิดน่จะขายออกประมาณไม่ดี่วันก็ขายไม่ออกเลย ก็ไม่น่าเชือว่าจะมาออกมาแบบนี้ได้ ก็น่าคิดมากๆเลย เอาหละมาคิดว่าต่อเราจะทำอย่างไรต่อไป ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

free blog themes